Έκδοση βεβαίωσης ΕΤΕΚ (απαίτηση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης) uses Formfacade

Use Formfacade to embed Google Forms in your website

Έκδοση βεβαίωσης ΕΤΕΚ (απαίτηση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης) uses Formfacade

Make your form look like your website and gain users' trust by replacing Google branding with your own branding

I want to embed Google Forms in my website

Install addon

I own this form. Remove Formfacade branding.

Upgrade to paid plan