ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมวันที่ ๑ ก.ย. -๘ ก.ย. ๒๕๖๖(เก่า)

ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมวันที่ ๑ ก.ย. -๘ ก.ย. ๒๕๖๖(เก่า)


สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม 8 วันที่เคยลงทะเบียนผ่านระบบใหม่ของวัดป่าเจริญราชแล้ว


หากท่านที่เคยปฏิบัติมาแล้วให้กรอกข้อต่อไป 
หากไม่เคยปฏิบัติให้ข้ามข้อถัดไป