ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (ใหม่)

ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖  (ใหม่) 

สำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ ยังไม่เคยลงทะเบียนกับทางวัด

ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้มากกว่า  1 ข้อ