ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมวันที่ ๑ ก.ย. -๘ ก.ย. ๒๕๖๖(ใหม่)

ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมวันที่ ๑ ก.ย. -๘ ก.ย. ๒๕๖๖(ใหม่)


สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนปฏิบัติธรรมผ่านระบบใหม่ของวัดป่าเจริญราช

หากท่านที่เคยปฏิบัติมาแล้วให้กรอกข้อต่อไป 
หากไม่เคยปฏิบัติให้ข้ามข้อถัดไป