Αίτηση συμμετοχής στον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό "Τα νησιά μας, φάροι βιώσιμης ανάπτυξης"

education.dafninetwork.gr
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) το σχολικό έτος 2021-2022 και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Β'θμιας εκπαίδευσης τα οποία βρίσκονται σε νησιωτικούς Δήμους - Μέλη του ΔΑΦΝΗ.

Σε κάθε ομάδα μπορούν να συμμετέχουν 4-10 μαθητές/μαθήτριες και 1-3 υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί.

Προσοχή: Για κάθε μαθητή/μαθήτρια, πρέπει να συμπεριληφθεί υπογεγραμμένη η Έγκριση Συμμετοχής από τον/την Κηδεμόνα του.