Program Stručne Prakse 2022 - 2023

Misija OEBS-a u Srbiji i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pružaju uzbudljivu priliku za mlade iz južne i jugozapadne Srbije koji su nedavno diplomirali! Tražimo kandidate i kandidatkinje za Program stručne prakse, koji predstavlja priliku za mlade stručnjake i stručnjakinje da rade u državnim institucijama i nezavisnim agencijama u Beogradu tokom perioda od osam meseci. Za učešće u ovom programu biće odabrano do deset mladih stručnjaka i stručnjakinja. PRIJAVA TRAJE DO 25. Septembra 2022. godine Zašto se prijaviti: - da biste dopunili svoja stručna znanja i veštine kroz doprinos radu državnih institucija; - da biste se bliže upoznali sa funkcionisanjem državnih institucija; - da biste upoznali nove kolege i koleginice u Beogradu; - da biste unapredili svoju radnu biografiju i otvorili dodatne mogućnosti u budućoj karijeri. Kandidati i kandidatkinje moraju ispunjavati sledeće kriterijume: - da budu zainteresovani za pitanja uprave i vladavine prava; posebno će se ceniti praktično iskustvo u navedenim oblastima (npr. istraživanje, učešće u vannastavnim aktivnostima, kursevi, seminari itd.); - da su završili studije u poslednje tri godine; - da imaju završene osnovne studije prava ili druge oblasti, poput ekonomije, zaštite životne sredine, odnosno drugih društvenih ili humanističkih oblasti itd.); - da budu mlađi od 30 godina; - da su državljani Republike Srbije sa stalnim prebivalištem u Bujanovcu, Medveđi, Novom Pazaru, Novoj Varoši, Preševu, Priboju, Prijepolju, Raški, Sjenici ili Tutinu; - da se aktivno služe Srpskim jezikom. Od kandidata i kandidatkinja se očekuje: - da borave u Beogradu u trajanju od osam meseci; - da aktivno učestvuju u realizaciji radnih zadataka koji su im dodeljeni ili dogovoreni i u skladu sa etičkim kodeksom državnih službenika; - da, u saradnji sa mentorima, učestvuju u realizaciji manjih projekata, uključujući pisanje predloga projekta, vođenje realizacije projektnih aktivnosti i izradu finalnih projektnih izveštaja u partnerstvu sa institucijama domaćinima i Misijom OEBS-a u Srbiji. - da učestvuju u pomoćnim/dodatnim aktivnostima koje pružaju dodatnu vrednost profesionalnoj praksi kandidata i kandidatkinja, poput panel diskusija, radionica itd., koje organizuju institucija u kojoj su angažovani kao i Misija OEBS-a u Srbiji; - da učestvuju u anketama pre i posle programa i po potrebi da pripreme ad-hoc izveštaje i podatke u vezi sa svojim iskustvom, a u skladu sa potrebama Misije OEBS-a u Srbiji. Misija OEBS-a u Srbiji će pružiti: - stalnu koordinaciju sa institucijom u vezi sa sprovođenjem stručne prakse; - nadoknadu troškova života kandidata/kandidatkinje u Beogradu, u iznosu od 475 evra; - uvodnu i finalnu evaluaciju u vezi sa iskustvom i uticajem iskustva stručne prakse, u smislu povećanja razumevanja rada institucija na centralnom nivou; - po potrebi, dodatnu podršku kako bi iskustvo stručne prakse bilo uspešno. Proces selekcije: Učesnici i učesnice za koje se na osnovu pisane prijave ustanovi da su najkvalifikovaniji/e, biće pozvani na intervju i pisani test. Kandidati i kandidatkinje će se birati isključivo na osnovu učinka i postignuća, a konačan izbor biće donet na osnovu ocene njihove pisane prijave i postignuća na pisanom testu i intervjuu. U skladu sa principima jednakih mogućnosti i obavezama OEBS-a u oblasti rodne ravnopravnosti, ohrabrujemo kandidate i kandidatkinje i pripadnike kao vecinskog stanovnistva tako i nacionalnih manjina da se prijave. Prilikom odabira kandidata vodiće se računa o odgovarajućoj zastupljenosti po svim osnovama. *Učešće u intervjuu ne garantuje odabir. Konačan broj odabranih kandidata zavisiće od broja kvalifikovanih kandidata i kapaciteta institucije domaćina.*