e-Pinjaman

e-Pinjaman


  1. Sila pastikan tuan/puan menerima e-mel pengesahan untuk ditunjukkan kepada Pegawai Rekod Jabatan/Pembantu Tabir Rekod Jabatan bagi kebenaran masuk untuk berurusan di kaunter Seksyen Rekod.


  2. Sila pastikan tuan/puan hadir tepat pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.


  3. Sila pastikan nombor fail diisi dengan lengkap sebelum berurusan di kaunter Seksyen Rekod.


  4. Pihak Seksyen Rekod boleh membatalkan/menjadualkan semula sesi temujanji jika perkara 1 - 3 di atas tidak dipatuhi atau terdapat perubahan arahan dari semasa ke semasa.


  5. Tempoh peminjaman fail adalah 14 hari termasuk cuti. Sekiranya peminjam ingin menggunakan fail melebihi tempoh yang telah ditetapkan, tuan/puan hendaklah berurusan dengan Seksyen Rekod untuk pengemaskinian rekod pinjaman.


  6. Kemudahan ini hanyalah untuk perkhidmatan di MSWP Kuala Lumpur sahaja.