– OD dagen – KulturarvAgent

        – OD dagen –        KulturarvAgent

Bli med på årets OD dag som KulturarvAgent for Kulturvernforbundet.

Finn et kulturminne  i ditt nærområde og fyll ut skjemaet nedenfor. Svar på hvorfor du valgte dette kulturminnet, hva er din tilknytning til det og hvilke håndtverksfag tror du må til for å bevare dette kulturminnet.

        – OD dagen –        KulturarvAgent

Med et kulturminne/kulturarv mener vi alle spor etter menneskelig virksomhet i det fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg eller fartøyer. Det kan også være en kunnskap eller tradisjon som overføres fra en generasjon til den neste. Vi har en mangfoldig kulturarv i Norge, og alle har rett til å definere hva som er sin kulturarv.

Er du usikker på hvor det er kulturminner i ditt nærområdet kan du enkelt finne det ved et søk på din adresse med www.kulturminnesok.no . Du kan også definere selv hva du mener burde være et kulturminne.